Reglement

Dit reglement is van toepassing voor elk aanvaard lid van onze club.
Enkel leden zijn toegelaten in de club.

Bij het ontvangen van de GRATIS lidkaart, de welke één jaar geldig is. Vanaf datum van aanschaf en bij het betreden van de club, gaat u zonder enig voorbehoud akkoord met alle hieronder beschreven regels.

 1. Je moet minimum 18 jaar oud zijn om onze club te bezoeken .
 2. Bezoekers bevestigen dat ze uit vrije wil toetreden tot de club en kennis hebben van de aard van club EROXX.
 3. De entreeprijs dient bij binnenkomst betaald te worden. Dit kan cash of met BC.
 4. We vragen onze klanten dat ze er chique en verzorgd uitzien met daarenboven een 'sexy-touch'.
 5. Voor onverzorgde mensen, zelfs met de gepaste uitgangskleren, is er in de club geen plaats.
 6. Hygiëne is primair; we verwachten van onze gasten minstens hetzelfde.
 7. Respecteer de mening en de gevoelens van alle andere gasten: nee is nee en ook ongevraagd iemand aanraken is verboden.
 8. Elke vorm van seksuele mishandeling of prostitutie wordt aan de politie gemeld.
 9. Het is verboden om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie, foto's of videofilms te maken tijdens de openingsuren van de club.
 10. Omdat zowat elk GSM-toestel over een camera beschikt, is het verplicht je GSM bij binnenkomst op te bergen in je persoonlijke locker. Voor eventuele dringende gevallen is er de mogelijkheid om je GSM achter te laten bij de balie.
 11. De directie en het personeel hebben het recht om, indien nodig, alcoholische dranken te weigeren.
 12. Wij voeren een strenge anti-drugsbeleid en zullen hier streng op toezien. Wanneer we het gebruik van drugs vaststellen, zal de betrokkene gevraagd worden om zaak onmiddellijk te verlaten en zal de politie worden verwittigd.
 13. Het is verboden drank en etenswaren te nuttigen in de ero-ruimtes.
 14. Roken is enkel toegelaten in de voorziene binnen- en buiten-rokers ruimten.
 15. Onwettige praktijken of elke vorm van handel zijn in onze club ten strengste verboden.
 16. Club EROXX is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen en dit op het hele domein van de club.
 17. Diefstal, het dragen van verboden wapens, het opzettelijk beschadigen van onze eigendommen of die van onze gasten zal onmiddellijk aan de politie gemeld worden.
 18. Laat na gebruik de erotische ruimtes netjes achter; er staan voldoende linnenmanden en prullenbakken.
 19. De belangrijkste huisregel is RESPECT en dit in alle opzichten tegenover alle gasten en het personeel.
 20. De directie houdt zich het recht de toegang te weigeren voor leden die de huisregels niet naleven of in het verleden niet nageleefd hebben. Alsook voor mensen waarvan wij vermoeden dat ze niet passen in een swinger club en zo eventuele conflicten te vermijden.