Op bevel van de burgemeester moeten we onze club Eroxx sluiten wegens het coronavirus en dit tot nader order.